Кранови компоненти

 

Поради спецификата, предлаганите кранови компоненти се изпълняват изключително по специално-параметризирана заявка на клиента.
Производството на ЕЛМОТ АД обхваща оборудване за най-често срещаните стоящи и висящи кранове:


Челни греди за едно- или дву-гредови кранове:
- товароносимост - до 1500 kN (за кранове с обща товароподемност до 32 t)
- за кранови колички с междурелсово разстояние - до 25 m


Блок-ходови колела:
- диаметър - до 500 mm
- товароносимост - до 750 kN (за кранови колички на подемни механизми с обща товароподемност до 250 t)
- максимална ширина на релсата - до 120 mm


Въжени ограничители на товара - за товароподемности от 0.25 - 12.5 t


Блок-куки и реверсивни ролкови блокове за многократни полиспастни системи и др.


Блок-ходови колела с вграден планетарен редуктор - Иновативна конструкция за намаляне габарита и теглото им многократно