Елмот България

ЕЛМОТ АД се утвърди като един от крупните производители в областта на подемното машиностроене и краностроенето.

Нашите продукти нямат аналог по отношение на режима на работа на двускоростните двигатели. Електротелферите са с по-малки габарити от тези на конкурентните фирми при запазване режимите на работа в голям диапазон от товароподемности - от 1 до 150 тона, височини и скорости на подема. Изделията на ЕЛМОТ АД са получили признание от редица специалисти и се считат като едни от най-надеждните и технологични продукти в света. Продукцията на ЕЛМОТ АД основно е предназначена за експорт. Експортните пазари се явяват основно в Западна Европа, като 71% от продукцията се намира в страните на ЕС. За своите основни пазари фирмата е създала изключително добрo партньорство в Испания, Турция, Италия, Германия, Русия, Словакия, Холандия.

Ангажираните в производствената дейност висококвалифицирани кадри се опират на специализирани програмни продукти и CAD/CAM системи:
- Модерни програмни продукти за проектиране и анализ на изделията и прототипиране, включително статични и динамични симулации с CosmosWORKS™.
- Съвремени системи за конструктивно-технологичния процес - SolidWORKS™
- Интегрирани CAM-продукти за оптимизация и програмиране на CNC-машините.
- Модерно оборудваните лаборатории, стендове и кули за изпитания на опитните образци и настройка на произведените изделия.

Продуктите на ЕЛМОТ АД са получили признание за съответствие с международните стандарти за качество. Фирмата провежда политика на постоянно повишаване качеството на продуктите и силна развойна дейност, насочена към подобряване на функционалността, конструктивните и технологични параметри на изделията.

 Информация за сключен договор