Търговия и производство на кранове

През 2004 г. ЕЛМОТ АД изработи и пусна в експлоатация първия си кран, като с това се постави началото на краностроенето във фирмата. През 2010 година завърши изграждането на нов специализиран производствен участък, в който се произведе и пусна в действие висящ едногредов кран с товароподемност 10 t и междурелсие 16.6 m. Сега ЕЛМОТ АД предлага стоящи, висящи, едногредови, двугредови кранове с товароподемност до 250 t и междурелсие до 25 m, с което откри пътя към утвърждаване на марката ЕЛМОТ измежду водещите световни краностроители.

Поради спецификата на бранша, проектирането и изграждането на кранове се извършва изключително по заявка на клиента. Изделията могат да се обособят условно в следните групи:

Конструктивен тип:
- Мостови кранове

/Stationary1.png">Стационарни ;

Обща товароносимост:
- До 250 kN
- От 250 до 750 kN
- От 750 до 2500 kN
Начин на окачване:
- Едногредов, лежаща греда
- Едногредов, висяща греда
- Двугредов, лежащи греди
Стояща или висяща конструкция
Изпълнение:
- Конвенционално
- Специално
- Леки подвижни конструкции

По желание на клиента се изработват кранове с безжично управление и безжична комуникация